Blogs

Een bore-out, als tegenovergestelde van een burn-out bestaat uit drie elementen: onderbelasting, desinteresse en verveling. Deze elementen gaan gepaard met gedragsstrategieën die je langdurig aanwendt om de indruk te wekken dat je een volle dagtaak hebt aan je werk en om werk van je af te houden.

Er staan in de bijbel verhalen waarin goede en slechte leiders acteren. Een goede leider was Mozes met aan zijn zij Aaron. Hij heeft in zijn leven lessen moeten leren om van een destructieve leider, die bereid was tot moord, te veranderen in een leider die tegelijk de meest zachtmoedige was onder zijn tijdgenoten.

In het psalmen dagboek dat Tim Keller met zijn vrouw Kathy heeft geschreven heeft hij het over het tweede deel van psalm 21. Het is een psalm waarin David over zijn koningschap schrijft, maar er zit een diepere profetische laag in, er zijn uitspraken die letterlijk genomen alleen op het koningschap van Jezus Christus kunnen slaan.

In iedere gemeente zitten leiders, en ook die van de informele soort. Deze kunnen een zegen voor je zijn, maar ook een ramp. Bij het rampscenario zijn het vaak zijn oud leidinggevenden, of mensen die menen dat ze belangrijk zijn. Ze hebben een of ander geweldig werk gedaan, en zijn er vooral zelf van onder de indruk.

In de brief van Paulus aan de Efeziërs schrijft hij dat we stand moeten houden in de geestelijke strijd die we te voeren hebben. Hij maakt duidelijk dat we niet tegen mensen strijden, hoewel het daar soms op lijkt, maar tegen satan en zijn demonen.

De titel ‘mee kunnen voelen’ is een essentieel onderdeel van wat Jezus Christus kan, en is geheel verweven met wie Hij is. In Hebreeën 4:15 staat, ‘de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen.’ God heeft er voor gekozen zich te openbaren als mens in deze wereld.

Het reliblog ‘staat geschreven’ stopt er mee, de tijd om regelmatig te schrijven ontbreekt, en Jaap Marinus is opgeschoven naar zijn medeoprichter Erik Drenth. Jaap had een ‘orthodox’ geloof en Erik was vrijzinnig, ze zochten er naar het verschil te overbruggen, wat gelukt is volgens hen.

Soms zijn er situaties die je schijnbaar niet goed kunt verwerken en die je mogelijk houden van je doel in het volgen van Jezus Christus. In plaats van ondersteuning ervaar je tegenwerking. Die tegenwerking kan zo oplopen dat je een moedig besluit moet nemen.

Probeer dan niet te haten
Als je diep vernederd en gekwetst bent
En dat gevoel vertraagd verdwijnt
Zweer dan geen wraak en koester ook geen gramschap
Want dat sloopt en ondermijnt

Het afgelopen half jaar is voor ons een achtbaan aan indrukken, emoties en uitputting geweest. Het geloof of de ervaring dat God je roept om naar een andere plaats te verkassen kan heel wat veroorzaken. Nadat we het hele traject van gesprekken en kennismakingen achter de rug hadden kwam de bevestiging dat we moesten gaan.

De Amerikaanse predikant/auteur Thom S. Rainer heeft een inventarisatie gemaakt van rare opmerkingen die predikanten en andere kerkleiders soms te horen krijgen. Hij voorziet ze van commentaar en heeft een top 25 geselecteerd. Ik vermoed dat de meesten van ons er een handvol bij zou kunnen zetten. Hieronder het vertaalde artikel.

De Amerikaanse predikant en schrijver Jim Cymbala heeft een boek geschreven met de titel “storm”. Hij gelooft dat de kerk in Amerika in het midden van een krachtige storm zit.