De enquête voor predikanten is online!

Datum
Onderwerp

03-2019

Al een aantal jaren geleden waren we van plan om en enquête onder predikanten te houden over hun werk en stresservaring. Een tijdje geleden kwamen er financiën vrij waardoor we aan de gang konden gaan. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het updaten van de website en ontwikkelen van de enquête.

De enquête is samengesteld op basis van een pastoral survey van focus on the family en in overleg met Jef de Vriese van het Centrum voor Pastorale Counseling, en Jack Barentsen van de Evangelische Theologische Faculteit Leuven.

Door middel van de enquête willen we een statistiek krijgen over de ervaringen die predikanten en dominees, maar ook voorgaand oudsten of voorgangers, hebben in hun werk/bediening. Op deze manier proberen we inzichtelijk te krijgen wat stressfactoren zijn en welke zaken wij als stichting Room2C voor het daglicht moeten brengen. De enquête is te vinden op onze website onder https://room2c.nl/nl/enquete-predikanten-en-werkdruk Je kunt de enquête anoniem invullen.

Als je predikant, dominee, voorganger of voorgaand oudste bent, vul ’m in! Als je dat niet bent, maar wel iemand kent die zich als dusdanig omschrijft, wijs deze persoon er dan op en stuur het evt. door naar je collega's vrienden, kennissen, etc.

Nico Catsburg