ANBI

Adresgegevens stichting

Stichting Room 2C
Baai 108
8224DS Lelystad
KvK-nummer : 56057598
RSIN/fiscaal nummer : 8519.59.350

Beloningsbeleid

Beloning directie:
Door de werkzaamheden van de directeur wordt er handen en voeten gegeven aan de visie en doelstelling van de stichting. Uiteraard worden er kosten gemaakt. U kunt hierbij denken aan communicatiekosten en reiskosten. De directeur krijgt een maandelijkse vergoeding van de stichting voor de verschillende werkzaamheden. De vergoeding volstaat echter niet voor de tijd en inspanning die de directeur levert. Wij hopen dan ook dat door meer giften en ondersteuning wij de directeur nog beter kunnen ondersteunen in het goede werk voor de stichting. De vergoeding is terug te vinden in het jaarverslag.

Beloning bestuurders:
Er is geen beloningsbeleid. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Beleidsplan

In het meerjarenbeleidsplan kunt u lezen welke richting Stichting Room2c de komende jaren op gaat. De leidende tekst is die van de ‘barmhartige Samaritaan’ in Lucas 10:25-37. De Samaritaan ziet iemand die gewond aan de kant van de weg ligt, gaat er naartoe, verzorgt de wonden en gaat een tijdje met de persoon onderweg. Als dat klaar is geeft hij voorzieningen voor verder herstel en neemt daarna nog eens contact op hoe het verder gegaan is. Wij hebben in het beleidsplan geschreven hoe we als stichting hier invulling aan willen geven. Zodat Room2C een klankbord is voor predikanten en zendelingen waar ze hun verhaal kwijt kunnen, zodat ze ruimte zullen ervaren om vooruit te kunnen zien.

Body

Bestuur en Directie

Het bestuur van de Stichting Room2C bestaat uit drie personen. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Mevrouw H. Drost, voorzitter
  • De heer B. van Oosterum, secretaris
  • De heer D. Catsburg, penningmeester

De directie van de stichting is in handen van de heer N. Catsburg