Werkwijze

Onder predikanten en zendelingen, maar ook bij kerkelijk werkers en kerkraden, zeg maar leiders in de kerk, is er een relatief grote uitval. Communicatieproblemen welke zich uitten in een slechte werksfeer en onderling wantrouwen, ook naar de eigen organisatie, zijn het gevolg.

In zulke situaties ontstaat al snel een onveilig gevoel. In sommige gevallen kan dit zelfs uitgroeien tot een post traumatische stressstoornis. Veel voorkomende klachten zijn toenemende stress, oververmoeidheid, overspannenheid en een burn-out.

Room2C wil voorkomen omdat er dan alleen maar verliezers zijn

• De werkgever verliest een persoon in haar organisatie. Dit belast de organisatie extra en kan voor een slechte reputatie zorgen.
• De achterban van de predikant of zendeling verliest omdat het vertrouwen geschaad wordt.
• De familie verliest omdat ze geconfronteerd wordt met een stress situatie die ieder raakt.
• Een zendeling of predikant verliest, omdat ze verward zijn over de combinatie van verlies van inkomen, functioneren, geloof en schaamte.

stock-room2c-smaritaan.jpg

Room2C helpt

De leidende tekst voor de gesprekken die we aangaan is die van de ‘barmhartige Samaritaan’ in Lucas 10:25-37. Kort samengevat: de Samaritaan ziet iemand die gewond aan de kant van de weg ligt, gaat er naartoe, verzorgt de wonden en gaat een tijdje met de persoon onderweg. Als dat gedaan is geeft hij voorzieningen voor verder herstel en neemt hij later nog eens contact op hoe het verder gegaan is.

Room2C werkt voor predikanten en zendelingen, zodat zij later zelf hun weg kunnen vervolgen. Dit kan preventief, maar ook als er problemen in het werkgebied, de organisatie of de gemeente zijn. U kunt contact met Room2C opnemen met uw vraag. Aan de hand van het kennismakingsgesprek bepaalt u of u behoefte heeft aan verdere gesprekken.

Body

Room2C biedt de mogelijkheid om:

• Een klankbord voor je te zijn.
• Een gesprekspartner voor je te zijn.
• Je te bemoedigen in een periode dat het tegen zit.
 Ondersteuning te verlenen bij belangrijke beslissingen.
• Als een supporter te zijn die jou aanmoedigt.
• Goed nieuws met je te vieren.
• Te bidden voor je.

Ondersteun Room2C 

De hulp die Room2C aanbied is kosteloos. Dit doen wij omdat we er van overtuigd zijn dat geld geen drempel mag zijn voor basishulp. Omdat Room2C kosten heeft kunt u de stichting ondersteunen, niet alleen met gebed maar ook  financieel. Met uw gift kan Room2C haar werk als klankbord voor predikanten en zendelingen voortzetten en verder ontwikkelen. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.