Over Room2C

Over Room 2C

Stichting Room 2C is in 2012 gestart. Onder leiding van het bestuur is de Visie en het doel van de organisatie vormgegeven. 

Nico catsburg

Nico Catsburg

Directeur Nico Catsburg, in het dagelijkse leven predikant, is al vele jaren klankbord voor predikanten zowel nationaal als internationaal en ook zendelingen. Voor Room 2C verzorgt hij de primaire pastorale zorg. Tevens is hij verantwoordelijk voor de gang van zaken in de organisatie.

Hij heeft gestudeerd aan een internationaal theologisch instituut in Zwitserland. Na het opzeggen van zijn baan en het verkopen van hun woning heeft hij er met zijn gezin vier jaar gewoond om deze opleiding te volgen. Daar heeft hij enige tijd een internationale gemeente geleid. Daarnaast heeft hij aan de universiteit van Utrecht theologie gestudeerd en later een cursus Life coaching gevolgd. Tijdens zijn stage voor predikant heeft hij theologisch onderwijs gegeven in Oost-Europa.

Na een stressvolle periode in een van de gemeenten waar hij diende, is hij zich gaan inlezen in de dynamiek rond het functioneren van een predikant en van de gemeente van Jezus Christus. In deze periode is het idee ontstaan om een platform op te richten welke een neutrale rol heeft en een klankbord voor zendelingen en predikanten kan zijn.

Het bestuur

Op 18 juni 2012 kwam een aantal mensen bijeen om na te denken over de mogelijkheid predikanten en zendelingen praktisch te ondersteunen en is er besloten tot oprichting van de stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Harma Drost, voorzitter en in het dagelijks leven teamleider van een KCC binnen een non-profit organisatie. Bas van Oosterum, secretaris en technisch consultant bij een IT Consultancy bedrijf. David Catsburg, penningmeester en financial controller bij een handelsbedrijf in medische implantaten.