Vrucht dragen

Datum
Onderwerp

Ik heb van een kennis het boek Nachvolge van Dietrich Bonhoeffer gekregen, het is een goudmijn aan gedachten over de navolging van Jezus Christus. Het boek dat ik kreeg is overigens een vertaling in het Engels in plaats van in het Duits. Bonhoeffer behandeld daarin onder andere Matteüs 7 en onder het kopje The Great Separation, oftewel De Grote Scheiding, schrijft hij over het vrucht dragen van leden van de kerk. Dat vrucht dragen wordt vanzelf zichtbaar is zijn overtuiging. Hij maakt een verschil tussen nominale christenen (‘de wereld’ is voor hem hen die zich binnen en buiten het instituut de kerk bevinden en zich weinig tot niets hebben met wat God van hen vraagt) en de ware christenen. De volgende passage heb ik in het Nederlands vertaald.

‘Als er een tijd van beslissingen komt, die het verschil  tussen de wereld en de kerkgemeenschap openbaren, en ze kunnen iedere dag komen, in vrij kleine alledaagse beslissingen als wel als in de grote, dan zal geopenbaard worden wat slecht en wat goed is. Dan zal alleen de werkelijkheid volhouden, niet uiterlijkheden. Jezus verwacht van zijn discipelen dat op zulke momenten ze duidelijk onderscheid kunnen maken en het verschil tussen henzelf, en mensen die slechts Christenen schijnen te zijn, zien. Dat verlost hen van al het nieuwsgierig navorsen van andere mensen, maar het vereist waarachtigheid en vastberadenheid om de beslissing die God maakt te onderkennen. Het kan op enig moment gebeuren dat pseudo-christenen uit ons midden gescheurd worden, of dat wijzelf als pseudo-christen geopenbaard worden. De discipelen worden daarom geroepen tot een diepere gemeenschap met Jezus en hem trouwer te volgen. De slechte boom zal omgekapt en in het vuur geworpen worden. Al zijn schoonheid kan hem niet redden.’

Als je als predikant door een moeilijke tijd gaat, kan de neiging opkomen om de vraag van Jezus om Hem na te volgen, zoals bijvoorbeeld Petrus die kreeg, naast je neer te leggen. Ik heb predikanten gesproken die zo gekwetst waren door wat pseudo-christenen (ik noem ze zo omdat een ware volgeling van Jezus nooit datgene zal doen waar zij toe in staat zijn) hen aangedaan hebben, dat zij stoppen met kerkgang en uiteindelijk ook met geloven. Maar voor het moment van beslissing heeft de predikant al een innerlijke beslissing genomen over de waarachtigheid van het evangelie gebaseerd op de ervaringen. Hij ziet dan, hoe logisch zijn bedenkingen ook zijn, op het verkeerde referentiepunt. Kijk niet naar de pseudo-christenen, de etters die jouw leven, en dat van je meest naasten, kapot maken. Zie naar Jezus, hij hield vol ondanks wat Hem werd aangedaan door pseudo-gelovigen. Dat deed Hij ook voor jou. Heb dat helder.

 

Nico Catsburg